Wnt/beta-catenin signaling pathway and drug discovery

Fumi Takahashi-Yanaga, Toshiyuki Sasaguri

研究成果: ジャーナルへの寄稿総説査読

4 被引用数 (Scopus)
本文言語英語
ページ(範囲)93-99
ページ数7
ジャーナルFukuoka igaku zasshi = Hukuoka acta medica
98
4
出版ステータス出版済み - 4月 2007

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 医学(全般)

引用スタイル